Návrat na hlavní stranu

Trenčianske Bohuslavice [ Město nebo obec ]

V oblasti vyústenia Bošáckej doliny do Povážka leží obec Trenčianské Bohuslavice, po prvýkrát písomne doložená v roku 1208 jako "villa Buczlai". Obec je známa barokovou kaplnkou, ktorej rokoková výzdoba patrí medzi nejcennejšie tohoto druhu na Slovensku. Kaplnka slúži teraz jako kostol a je pozostatkom niekdajšieho kaštieľa šľachtického rodu Erdodyovcov a pochádza z roku1763. Kašťiel bol zbúraný v roku 1905, ale kaplnku sa podarilo zachrániť. Autorom fresiek v kaplnke je chýry viedenský umelec A Maulbertsch. Nad obcou se týči vrch Turecko, ktorého severnú časť tvorí lesostepa južnú skalnatá step. Toto územie bolo vyhlásené za chránené nálezisko vzácného živočístva, kveteny a lesného porastu. Z druhej strany obce sa vypína vrch Hájnica s rozsiahlym výskytom Hlaváčka jarného, ktorý tu dosahuje severnů hranicu výskytu na Slovensku. Na svahu Hajnice sů badateľné stopy po dvoch obrovských skleníkách, ktoré patrili k bývalému kaštieľu. Za obcou, severne od fotbalového ihriska, bolo objevené v sedemdesiatych rokoch sídlisko lovcov mamutov, přibližne spred 23 000 rokov. Exponáty sú uložené v archologickom ústave v Nitre. Nad obcou sa v minulosti nachádzalo aj keltské sídlisko.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.visitslovakia.info

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 02.08.2004 v 10:50 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm