Návrat na hlavní stranu

Zemianske Podhradie [ Město nebo obec ]

Zemianske podhradie, písemne doložené z roku 1397, keď sa uvádza názov "Podhrady". Je to významné středisko z hradiska kultúrnohistorického. Najstaršou zachovalou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 17. storočia, roku 176 prestavaný v klasicizme, s rozsiahlym parkom, kde sa nachádza veľa vzácných a starých stromov, kvůli čomu je park chránený. Typický pre tento sloh je rad iónskych stľpov vpředu. Dnes je v ňom umiestnený ústav sociálního zabezpečenia. Ku kaštieľu sa viaže aj dej knihy Ľ. Zúbeka: Jar Adely Ostrolúckej, osoby spojenej s osudom Ľudovíta Štúra. Majiteľmi boli rody Podhradských, Príleských a Ostrolúckych. Raoempírový oválny evanjelický kostol z počitku 19. storočia s výrazným obvodným portikusom, je unikátom tohoto druhu a patrí medzi najcennejšie pamiatky Slovenska. Základy kostola boli postavené roku 1785, dobudovaný bol roku 1801. Zemianske Podhradie bolo v 19. storočí prakticky menším centromkultúrneho a politického života Slovenska. Často tu navštívil Ľudovít Štúr svojho brata Samuela, ktorý v Podhradí pósobil jako farár. Samuel Štúr, horlivý národovec, aby im ľud lepšie rozumel. Je pochovaný na starom cintoríne.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.visitslovakia.info

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 03.08.2004 v 08:54 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm