Návrat na hlavní stranu

Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů

Projekt řeší rekonstrukci budovy bývalé základní školy na ul. Komenského.
Objekt, který již neslouží svému původnímu účelu, bude po technické stránce uveden do takového stavu, aby mohl být využíván jako centrum celoživotního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Rekonstrukcí budovy budou vytvořeny prostory učeben, řemeslnických dílen, poraden a pracoven, ve kterých bude DDM Vila Doris a PC Šumperk (partner projektu) provozovat svou činnost a nabízet cílovým skupinám různé typy seminářů, přednášek, kurzů atd. Celý komplex bude bezbariérový a dostupný všem klientům z řad rizikových skupin obyvatel (zejména osoby s handicapem, nezaměstnanou mládež do 26 let, národnostní menšiny, matky samoživitelky, matky na mateřské dovolené a s dětmi do 15 let apod.).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou.

Logo
Výše dotace:
ze strukturálních fondů (SF) 15 793 686,40
ze SR 1 579 368,64
dotace celkem 17 373 055,04

spolufinancování žadatele 2 369 052,96
celkové uznatelné náklady 19 742 108,00
Harmonogram realizace: 11/2005 - 12/2006
Více informací o strukturálních fondech naleznete zde.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 21.10.2005 v 10:46 hodin

Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm