Návrat na hlavní stranu

VÝCHODNÍ ČECHY NEJENOM Z KOŇSKÉHO HŘBETU

Uvádíme do života projekt "Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu", který je plně funkčním systémem turistických produktů a informací. Je koncipován jako komplex vnitřně provázaných a seriozně fungujících služeb cestovního ruchu s využitím nejnovějších informačních technologií celosvětové sítě Internet. jedině tak lze zajistit, aby projekt nezůstal pouze papírovým svědectvím určitého stupně poznání reality cestovního ruchu či sbírkou teoretických konceptů turistických produktů, ale aby nadále žil vlastním životem v podobě praktického fungování, průběžné aktualizace a postupného vývoje či zdokonalování.

Platnost obrázku vypršela.

Cíl je zřejmý: zvýšit ekonomický přínos z oblastí cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy, a to prostřednictvím zkvalitnění jeho infrastruktury zvláště v oblasti služeb pro turisty a návštěvníky regionu. Ten má nepochbně velký potenciál atraktivních turistických příležitostí (např. hodnotné životní prostředí a krajinu, množství kulturních památek, tradice venkovského a zemědělského hospodaření atp.), ale neumí je efektivně nabídnout zákazníkům v lákavé podobě obchodních balíčků vnitřně propojených služeb cestovního ruchu. Efektivně nabídnout, efektivně prodat a efektivně zajistit jejich praktickou realizaci ke spokojenosti zákazníka.
V průběhu práce na projektu "Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu" jsme se potýkali zejména s absencí zevrubné marketingové studie turistických možností a příležitostí regionu Východní Čechy. Ačkoliv jsme shromáždili a prostudovali poměrně obsáhlý souhrn prvotních informací (více než 6000 záznamů), nemohli jsme absenci marketingové studie nahradit. Velkou pomocí nám byla řada materiálů koncepčního charakteru, tzv. rozvojové strategie, které v poslední době vznikly pro potřeby nově ustanovených krajů a územní statistické jednotky NUTS2. Cenné informace statistického charakteru z posledních let jsme našli v edičních materiálech České centrály cestovního ruchu. Bez nich by naše práce byla o mnoho složitější, ne-li nemožná.
Na realizaci projektu se podílel tým pracovníků Východočeské centrály cestovního ruchu a řada spolupracovníků externích. Za největší přínos děkuji zvláště svým kolegyním Zuzaně Drašnarové a Petře Moravcové. Na tomto místě bych také rád poděkoval České centrále cestovního ruchu a Sdružení měst a obcí turistického regionu Východní Čechy za poskytnutou finanční a morální podporu, bez níž by dílo nemohlo vzniknout.

Luděk Šorm, vedoucí realizačního týmu

Zveřejněno 15.08.2000 v 16:31 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm