Návrat na hlavní stranu

Koordinační fórum 2001

Dne 23. 2. 2001 se v Pardubicích ve veletržním a výstavním centru Ideon v rámci kontraktační výstavy REGIONPROPAG konalo 2.Koordinační fórum rozvoje cestovního ruchu na území turistického regionu Východní Čechy.
Toto jednání svolala Východočeská centrála cestovního ruchu (VčCCR), divize Kam na Pardubicku s.r.o., která je koordinátorem na základě smlouvy s Českou centrálou cestovního ruchu.
Cíle jednání:
Průběh jednání:
Závěry - zaměření a plán činnosti koordinátora VČCCR:
  1. Účastníci setkání se předběžně shodli na možnosti řešit společné záměry při rozvoji cestovního ruchu na území turistického regionu Východní Čechy společnými silami.
  2. Východočeská centrála cestovního ruchu svolá jednání Sdružení měst a obcí turistického regionu Východní Čechy a krajských úřadů v Hradci Králové a v Pardubicích na téma vymezení hranic turistického regionu Východní Čechy a o možnostech spolupráce při vzniku marketingové studie rozvoje cestovního ruchu na tomto území.
Zveřejněno 23.02.2001 v 10:14 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm