Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS ZE 14. SCHŮZE RADY

Schůze rady se konala dne 23.9.1999 v náhradních prostorách sekretariátu
Přítomni: Ing. Květoslava Jeníčková, Mgr. Simona Burešová, Mgr. Růžena Štěrbová, Miroslav Macela, Veronika Musilová, Hana Šnajberková, Luděk Šorm, Petra Moravcová, Romana Jurenková
Omluveni: Jiří Razskazov
Kontrola usnesení:
13.1. - Přijmá za členy sdružení města Chotěboř, Nechanice, Opočno. Ukládá sekretariátu zaslat přivítací dopis, stanovy sdružení s žádostí o příspěvek - splněno
13.2. - Schválila výdaj z rozpočtu sdružení na tisk vizitek pro předsedkyni Ing. K. Jeníčkovou a jednatele sekretariátu L. Šorma, dále pak tisk hlavičkového papíru v nákladu 2.000 ks (čtyřbarvotisk) - trvá
13.4. - Ukládá předložit návrhy grantů ČCCR pro další kolo, jehož uzávěrka je 30.9.1999. Sdružením budou předloženy projekty dva:
  1. upravený projekt z minulého kola Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu
  2. marketingová studie turistických možností regionu Východní Čechy
13.6 - Ukládá členům rady kontaktovat zástupce měst a obcí z regionu, o jejichž členství má sdružení zájem. Informace o průběhu jednání podají jednotliví zástupci na příštím zasedání rady.Informace o průběhu jednání podají jednotliví zástupci na příštím zasedání rady. Úkol trvá do dalšího zasedání rady.
13.8 - Schválila záměr iniciovat schůzku s přednostou Okresního úřadu Pardubice M. Rabasem, jejímž účelem je projednání nejvhodnější formy spolupráce jednotlivých OÚ regionu se sdružením Východní Čechy při rozvoji turistického ruchu - schůzku bude iniciovat Ing. Jeníčková 24.9.1999.
13.9. - Ukládá na příští radě sdružení předložit plnění a návrh změny rozpočtu za rok 1999 - rozpočet byl předložen a změny byly jednohlasně schváleny.
13.10. - Ukládá zaslat nové stanovy schválené sněmem 24.6.1999 k registraci změn na OÚ Pce - splněno.
13.11. - Rozhodla o zasílání zápisů z jednání rady všem členským městům a obcím a jejich zpřístupnění na internetu s právem přístupu pouze členům sdružení - průběžné plnění.
Nová usnesení
14. 1. - Přijímá za člena sdružení město Chlumec nad Cidlinou. Ukládá sekretariátu zaslat přivítací dopis, stanovy sdružení s žádostí o příspěvek.
14. 2. - Rozhodla o pravidelném předkládání rozpočtu při zasedání rady.
14. 3. - Schválila účast sdružení na Region Touru - leden 2000 a návrh na spolupráci s OÚ Pce, se záměrem představit sdružení prostřednictvím internetové prezentace a propagačních materiálů měst. Do příštího zasedání rady připraví jednotliví členové návrhy na propagaci sdružení.
14. 4. - Rozhodla o využítí nabídky na prezentaci sdružení v časopise COT - záměrem je poskytnout ucelenou charakteristiku regionu s logem sdružení.
14. 5. - Schválila záměr prezentace sdružení ve zpravodaji celostátní Asociace turistických informačních center.
14. 6. - Schválila záměr stát se spoluvyhlašovatelem soutěže O nejlepší turistickou pohlednici (regionální kolo Východní Čechy)
14.7. - Stanovila termín příštího zasedání rady, které se bude konat 4.11.1999 VE 13,00 HODIN V SÍDLE SEKRETARIÁTU (VčCCR + IC, TŘ. MÍRU 60, Pardubice)
Zveřejněno 23.09.1999

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm