Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 15. SCHŮZE RADY

Rada se konala dne 5. 11. 1999 v náhradních prostorách sekretariátu.
Přítomni: Mgr. Milan Chvojka, Ing. Květoslava Jeníčková, Mgr. Simona Burešová, Miroslav Macela, Hana Šnajberková, Luděk Šorm
Omluveni: Mgr. Růžena Štěrbová
Kontrola usnesení:
13.4. - Ukládá předložit návrhy grantů ČCCR pro další kolo, jehož uzávěrka je 30.9.1999. Sdružením budou předloženy projekty dva:
  1. upravený projekt z minulého kola Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu
  2. marketingová studie turistických možností regionu Východní Čechy
Splněno. Podle neoficiálních informací projekt Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu postoupil do nejužšího výběru 22 projektů ze 75.
13.6 - Ukládá členům rady kontaktovat zástupce měst a obcí z regionu, o jejichž členství má sdružení zájem. Informace o průběhu jednání podají jednotliví zástupci na příštím zasedání rady. Úkol trvá do dalšího zasedání rady.
13.8 - Schválila záměr iniciovat schůzku s přednostou Okresního úřadu Pardubice M. Rabasem, jejímž účelem je projednání nejvhodnější formy spolupráce jednotlivých OÚ regionu se sdružením Východní Čechy při rozvoji turistického ruchu - schůzku bude iniciovat Ing. Jeníčková 24.9.1999.Rada přijala informaci o jednáních s ČCCR a Sdružením Orlice o koordinaci rozvoje cestovního ruchu v regionu. ČCCR pravděpodobně bude akceptovat návrh Sdružení Orlice, aby tuto činnost vykonávala Východočeská centrála cestovního ruchu, jež je současně sekretariátem Sdružení Východní Čechy. Vzhledem ke změně situace není nutné jednat s OÚ.
14. 1. - Přijmá za člena sdružení město Chlumec nad Cidlinou. Ukládá sekretariátu zaslat přivítací dopis, stanovy sdružení s žádostí o příspěvek. Splněno
14. 3. - Schválila účast sdružení na Region Tour - leden 2000 a návrh na spolupráci s OÚ Pce, se záměrem představit sdružení prostřednictvím internetové prezentace a propagačních materiálů měst. Do příštího zasedání rady připraví jednotliví členové návrhy na propagaci sdružení. Splněno. Sdružení bude začleněno do prezentace stánku Pardubicka, budou připraveny propagační texty na hlavičkových dopisních papírech, výletní mapa regionu, soutěž pohlednic.
14. 4. - Rozhodla o využítí nabídky na prezentaci sdružení v časopise COT - záměrem je poskytnout ucelenou charakteristiku regionu s logem sdružení. Splněno, prezentace bude představena příště.
14. 5. - Schválila záměr prezentovat Sdružení ve zpravodaji celostátní Asociace turistických informačních center. Splněno, bude představeno příště.
14. 6. - Schválila záměr stát se spoluvyhlašovatelem soutěže O nejlepší turistickou pohlednici (regionální kolo Východní Čechy) - splněno
Nová usnesení
15.1. - Přijala informaci L.Šorma o aktuálním stavu přípravy prezentace na veletrhu Region Tour a schválila předpokládané výdaje (5.000 příspěvek na stánek, 8.000 internet, cestovní výdaje)
15.2. - Uložila sekretariátu připravit text o regionu a Sdružení, který by mohl být vytištěn na hlavičkovém papíře. Byl by k dispozici na veletrhu Region Tour a byl by jednotlivými členy využit k propagaci Sdružení v místním tisku (radniční či obecní zpravodaj).
15.3. - Schválila záměr podílet se na přípravě turistického produktu Výletní mapa regionu Východní Čechy 2000 a v mezích schváleného rozpočtu financovat náklady tak, aby produkt se mohl být představen v rámci prezentace Sdružení na veletrhu Region Tour. Zodpovídá sekretariát.
15.4. - Uložila sekretariátu jednat s PVV s.r.o. o možnosti prezentovat Sdružení a Soutěž o nejhezčí turistickou pohlednici při pardubickém veletrhu cestovního ruchu (jaro 2000)
15.5. - Přijala doporučení prezentovat Sdružení při Balonové show na Seči (léto 2000).
15.6. - Stanovila termín příštího zasedání rady, které se bude konat 6.12.1999 VE 13,00 HODINV SÍDLE SEKRETARIÁTU (VčCCR + IC, tř. Míru 60, Pardubice)
Zveřejněno 05.11.1999 v 12:56 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm