Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 16. SCHŮZE RADY

Schůze rady Sdružení se konala dne 6. 12. 1999 v náhradních prostorách sekretariátu.
Přítomni: Mgr. Milan Chvojka, Ing. Květoslava Jeníčková, Mgr. Růžena Štěrbová,Hana Šnajberková, Luděk Šorm
Omluveni: Miroslav Macela, Mgr. Simona Burešová
Kontrola usnesení
13.4. - Ukládá předložit návrhy grantů ČCCR pro další kolo, jehož uzávěrka je 30.9.1999. Sdružením budou předloženy projekty dva:
  1. upravený projekt z minulého kola Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu
  2. marketingová studie turistických možností regionu Východní Čechy
Splněno. Sdružení získalo grant ve výši 50,000 Kč na projekt "Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu". ČCCR zašle návrh smlouvy.
13.6 - Ukládá členům rady kontaktovat zástupce měst a obcí z regionu, o jejichž členství má sdružení zájem. Informace o průběhu jednání podají jednotliví zástupci na příštím zasedání rady.
Město Heřmanův Městec členství schválilo v zastupitelstvu, zaslalo žádost o přijetí. Úkol trvá.
15.1 - Přijala informaci L.Šorma o aktuálním stavu přípravy prezentace na veletrhu Region Tour a schválila předpokládané výdaje (5.000 příspěvek na stánek, 8.000 internet, cestovní výdaje). Příprava prezentace probíhá, příspěvek na stánek a za internet byl zaplacen.
15.2. - Uložila sekretariátu připravit text o regionu a Sdružení, který by mohl být vytištěn na hlavičkovém papíře. Byl by k dispozici na veletrhu Region Tour a byl by jednotlivými členy využit k propagaci Sdružení v místním tisku (radniční či obecní zpravodaj). Splněno. Texty byly předány a schváleny.
15.3. - Schválila záměr podílet se na přípravě turistického produktu Výletní mapa regionu Východní Čechy 2000 a v mezích schváleného rozpočtu financovat náklady tak, aby produkt se mohl být představen v rámci prezentace Sdružení na veletrhu Region Tour. Zodpovídá sekretariát. Příprava probíhá, již je přihlášeno cca 30 turistických cílů z různých míst regionu, rada doporučila L.Šormovi nabídnout účast všem členům sdružení a do pravidel dát podmínku pro zařazení do slosování získat razítka z 10 míst v různých městech a obcích.
15.4. - Uložila sekretariátu jednat s PVV s.r.o. o možnosti prezentovat Sdružení a Soutěž o nejhezčí turistickou pohlednici při pardubickém veletrhu cestovního ruchu (jaro 2000). Splněno. Pořadatel veletrhu tuto aktivitu přivítal.
15.5. - Přijala doporučení prezentovat Sdružení při Balonové show na Seči (léto 2000). Úkol trvá.
Nová usnesení:
16.1 - Přijmá za člena sdružení město Heřmanův Městec. Ukládá sekretariátu zaslat přivítací dopis, stanovy sdružení s žádostí o příspěvek
16.2 - Ukládá sekretariátu předložit na příštím jednání podrobnější specifikaci včetně rozpočtu nákladů na vznik turistického produktu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu.
16.3 - Ukládá sekretariátu předložit na příštím jednání podrobnější specifikaci včetně rozpočtu nákladů na vznik inventarizace turistických možností regionu Východní Čechy.
16.4 - Schvaluje průběžnou zprávu o čerpání rozpočtu a hospodaření sdružení k 6.12.1999
16.5 - Schvaluje 1. návrh rozpočtu na rok 2000. Ukládá sekretariátu připravit novou verzi až bude uzavřeno hospodaření za rok 1999
16.6 - Schvaluje výdaj za propagaci sdružení a regionu ve Zpravodaji A.T.I.C. ČR ve výši 12.000 Kč.
16.7 - Schválila návrh VčCCR podílet se na organizaci Setkání informačních center z regionu Východní Čechy a Koordinačního fóra rozvoje cestovního ruchu, které se připravuje jako součást doprovodného programu pardubického veletrhu cestovního ruchu 24.2.2000
16.8 - Vyjádřila zájem koordinovat aktivity sdružení v oblasti veletrhů s aktivitami Magistrátu města Pardubic a Okresního úřadu v Pardubicích.
16.9 - Stanovila termín příštího zasedání rady, které se bude konat 6.1.2000 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Chrudimi (2.patro, parkování za kostelem z hlavní ulice vlevo).
Zveřejněno 06.12.1999

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm