Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS ZE 17. SCHŮZE RADY

Schůze rady sdružení se konala dne 6.1.2000 na Městském úřadu v Chrudimi
Přítomni: Mgr. Milan Chvojka, Ing. Květoslava Jeníčková, Mgr. Růžena Štěrbová, Miroslav Macela,Jiří Razskazov, Simona Burešová, Luděk Šorm a starosta Chrudimi Ing. Ladislav Libý
Omluveni: -
Kontrola usnesení:
13.6 - Ukládá členům rady kontaktovat zástupce měst a obcí z regionu, o jejichž členství má sdružení zájem.
15.5. - Přijala doporučení prezentovat Sdružení při Balonové show na Seči (léto 2000). Úkol trvá.
16.2 - Ukládá sekretariátu předložit na příštím jednání podrobnější specifikaci včetně rozpočtu nákladů na vznik turistického produktu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu. Bylo projednáno a odsouhlaseno v rozsahu předloženém do grantového řízení ČCCR
16.3 - Ukládá sekretariátu předložit na příštím jednání podrobnější specifikaci včetně rozpočtu nákladů na vznik inventarizace turistických možností regionu Východní Čechy. Bylo projednáno a odsouhlaseno v rozsahu předloženém do grantového řízení ČCCR
16.5 - Schvaluje 1. návrh rozpočtu na rok 2000. Ukládá sekretariátu připravit novou verzi až bude uzavřeno hospodaření za rok 1999. Úkol trvá, ještě nejsou k dispozici poslední bankovní výpisy, a proto není účetnictví uzavřeno.
16.6 - Schvaluje výdaj za propagaci sdružení a regionu ve Zpravodaji A.T.I.C. ČR ve výši 12.000 Kč. Splněno a zaplaceno.
16.7 - Schválila návrh VčCCR podílet se na organizaci Setkání informačních center z regionu Východní Čechy a Koordinačního fóra rozvoje cestovního ruchu, které se připravuje jako součást doprovodného programu pardubického veletrhu cestovního ruchu 24.2.2000. Na přípravě se pracuje.
16.8 - Vyjádřila zájem koordinovat aktivity sdružení v oblasti veletrhů s aktivitami Magistrátu města Pardubic a Okresního úřadu v Pardubicích. Úkol trvá dlouhodobě.
Nová usnesení:
17.1 - Schvaluje průběžnou zprávu o čerpání rozpočtu a hospodaření sdružení k 6.1.2000
17.2 - Schválila návrh na odkoupení 4.000 ks Výletní mapy turistického regionu Východní Čechy za cenu tisku firmy SHOCart (bude zdarma rozdáváno jako základní propagační materiál sdružení na veletrhu region Tour v Brně, zbývající budou v počtu cca 50 ks předány členům sdružení a ostatní budou využity jako propagační materiál sdružení při rozšiřování členské základny), přičemž zbývající část nákladu Východočeská centrála cestovního ruchu nabídne do prodeje prostřednictvím distribučních firem (trafiky), informačních center a turistických cílů.
17.3 - Stanovila termín příštího zasedání rady, které se bude konat 6.1.2000 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Chrudimi (2.patro, parkování za kostelem z hlavní ulice vlevo).
Zveřejněno 06.01.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm