Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE RADY

Schůze rady se konala dne 21. 2. 2000 na Městském úřadu v Lázních Bohdaneč
Přítomni: Mgr. Milan Chvojka, Ing. Květoslava Jeníčková, Miroslav Macela, Mgr. Simona Burešová, Luděk Šorm, Hana Šnajberková, Petra Moravcová
Omluveni: Mgr. Růžena Štěrbová, Jiří Razskazov
Kontrola usnesení:
13.6 - Ukládá členům rady kontaktovat zástupce měst a obcí z regionu, o jejichž členství má sdružení zájem.
Další města regionu na jaře sekretariát opět jako vloni obešle dopisem s nabídkou členství. Úkol trvá.
15.5. - Prezentace Sdružení při Balónové show na Seči (léto 2000) - zatím projevila zájem města Hlinsko, Čáslav a Chrudim. Paní ing. Jeníčková předá sekretariátu kontakt na pořadatele za účelem jednání o podmínkách prezentace. Úkol trvá.
16.2 - Ukládá sekretariátu předložit na příštím jednání podrobnější specifikaci včetně rozpočtu nákladů na vznik turistického produktu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu. Ukládá sekretariátu připravit návrh smlouvy s dodavatelem služeb Kam na Pardubicku, s. r. o. na zpracování projektu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu. Termín splnění je 15. 8. 2000, k proplacení grantu ČCCR dojde po tomto termínu. Rada schvaluje smlouvu s ČCCR o poskytnutí grantu ve výši 50. 000,- Kč.
16.5 - Schvaluje 1. návrh rozpočtu na rok 2000. Ukládá sekretariátu připravit novou verzi až bude uzavřeno hospodaření za rok 1999. Návrh byl předložen a schválen, zbývá dokončit účetní uzávěrku za rok 1999.
16.7 - Schválila návrh VčCCR podílet se na organizaci Setkání informačních center z regionu Východní Čechy a Koordinačního fóra rozvoje cestovního ruchu, které se připravuje jako součást doprovodného programu pardubického veletrhu cestovního ruchu 24.2.2000. Na přípravě se pracuje.
16.8 - Vyjádřila zájem koordinovat aktivity sdružení v oblasti veletrhů s aktivitami Magistrátu města Pardubic a Okresního úřadu v Pardubicích. Úkol trvá dlouhodobě.
Nová usnesení:
18.1. - Ukládá sekretariátu rozeslat Výletní mapy turistického regionu východní Čechy členským městům společně se zápisem z jednání rady.
18.2. - Ukládá sekretariátu pozvat revizní komisi na kontrolu hospodaření Sdružení, poté svolat sněm - během května 2000.
18.3. - Ukládá sekretariátu připravit návrh smlouvy s dodavatelem služeb Kam na Pardubicku, s. r. o. na zpracování projektu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu.
Zveřejněno 21.02.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm