Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 19. SCHŮZE RADY

Schůze rady Sdružení se konala dne 13. 4. 2000 v Informačním centru města Pardubic
Přítomni: Mgr. Milan Chvojka, Ing. Květoslava Jeníčková, Miroslav Macela, Mgr. Simona Burešová, Luděk Šorm, Hana Šnajberková, Mgr. Růžena Štěrbová, Petra Moravcová
Omluveni: Jiří Razskazov
Kontrola usnesení:
13.6 - Ukládá členům rady kontaktovat zástupce měst a obcí z regionu, o jejichž členství má sdružení zájem.
Další města regionu na jaře sekretariát opět jako vloni obešle dopisem s nabídkou členství. Úkol splněn.
15.5. Prezentace Sdružení při Balónové show na Seči 24. - 29. 7. 2000 - zatím projevila zájem města Hlinsko, Čáslav a Chrudim. Paní ing. Jeníčková předá sekretariátu kontakt na pořadatele za účelem jednání o podmínkách prezentace. Úkol splněn.
Byl projednán návrh na uspořádání "Primátorského a starostovského dne"(čtvrtek) - propagace cestovního ruchu ve Východních Čechách a propagace Sdružení. (V době přípravy tohoto zápisu jsme se dostali k informaci, že akce podobného druhu je připravována na pátek, proto sekretariát bude jednat s pořadateli o možnosti prezentace Sdružení na Balónové show.)
16.2 - Ukládá sekretariátu předložit na příštím jednání podrobnější specifikaci včetně rozpočtu nákladů na vznik turistického produktu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu. Ukládá sekretariátu připravit návrh smlouvy s dodavatelem služeb Kam na Pardubicku, s. r. o. na zpracování projektu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu. Termín splnění je 15. 8. 2000, k proplacení grantu ČCCR dojde po tomto termínu. Úkol splněn.
16.5 - Schvaluje 1. návrh rozpočtu na rok 2000. Ukládá sekretariátu připravit novou verzi až bude uzavřeno hospodaření za rok 1999. Návrh byl předložen a schválen, zbývá dokončit účetní uzávěrku za rok 1999 - připravit do konání sněmu.
18.1 - Ukládá sekretariátu rozeslat Výletní mapy turistického regionu Východní Čechy členským městům společně se zápisem z jednání rady. Úkol splněn.
18.2. - Ukládá sekretariátu pozvat revizní komisi na kontrolu hospodaření Sdružení, poté svolat sněm - během května 2000. Revize proběhne 3. 5. 2000 v 9 hodin v Informačním centru města Pardubic. Úkol splněn.
18.3. - Ukládá sekretariátu připravit návrh smlouvy s dodavatelem služeb Kam na Pardubicku, s. r. o. na zpracování projektu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu.Úkol splněn.
Nová usnesení:
19.1 - Ukládá všem členům připravit návrhy týkající se prezentace na veletrhu VISIT CZECH. Veletrh se koná 15. - 17. 6. 2000 v Praze.Koordinátorem veletrhu pro Východní Čechy je pan Šorm a paní Kratochvílová (Hradec Králové) = připravit společný reprezentativní panel. Dále ukládá sekretariátu zjistit další informace a kontakt týkající se veletrhu.
19.2 - Schválila konání sněmu. Předběžný termín je 29. června 2000, čas a místo konání bude upřesněno. Do té doby ukládá všem členům připravit navrhované změny ve stanovách Sdružení.
19.3 - Ukládá kontaktovat město Třebechovice a nabídnout jim členství ve Sdružení - pan Macela.
19.4 - Ukládá sekretariátu prověřit možnost termínovaného vkladu a zvážit možné využití tohoto bankovního produktu.
19.5 - Schvaluje smlouvu s dodavatelem služeb Kam na Pardubicku, s. r. o. na zpracování projektu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu. Smlouva byla podepsána.
19.6 - Schvaluje záměr začlenění turistického rezervačního a prodejního systému TICKETS.CZ do internetové prezentace Sdružení.
19.7 - Schvaluje vstup města Chrast do Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy. Ukládá sekretariátu poslat přivítací dopis.
19. 8 - Stanovila termín příštího zasedání rady, které se bude konat dne 25. května 2000 ve 13 hodin v Informačním centru města Pardubic.
Zveřejněno 13.04.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm