Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY

Schůze rady se konala 25. 5. 2000 v Informačním centru města Pardubic.
Přítomni: Ing. Květoslava Jeníčková, Mgr. Simona Burešová, Luděk Šorm, Mgr. Růžena Štěrbová, Jiří Razskazov, Petra Moravcová
Omluveni: Mgr. Milan Chvojka, Miloslav Macela, Hana Šnajberková
Kontrola usnesení:
15.5. - Prezentace Sdružení při Balónové show na Seči 24. - 29. 7. 2000 - účast na této akci zrušena, propagace Sdružení součástí stánku města Chrudim - letáky, propagační materiál, Výletní mapa turistického regionu Východní Čechy
16.5 - Schvaluje 1. návrh rozpočtu na rok 2000. Ukládá sekretariátu připravit novou verzi až bude uzavřeno hospodaření za rok 1999. Návrh byl předložen a odsouhlasen.
18.2. - Ukládá sekretariátu pozvat revizní komisi na kontrolu hospodaření Sdružení, poté svolat sněm - během května 2000. Revize proběhla 3. 5. 2000 v 9 hodin v Informačním centru města Pardubic. Sdružení předkládá všem zúčastněným Zprávu revizní komise k hospodaření sdružení Východní Čechy za rok 1999. Zpráva bude rozeslána ostatním členům Sdružení spolu se zápisem z této schůze. Úkol trvá.
19.1 - Ukládá všem členům připravit návrhy týkající se prezentace na veletrhu VISIT CZECH. Veletrh se koná 15. - 17. 6. 2000 v Praze. P. Šorm předal diapozitivy s motivem koní ke zhotovení fotografií na prezentační panelprobíhá jednání s panem Fialou ze Sdružení Orlice o jejich účasti
19.2 - Schválila konání sněmu. Sněm se bude konat 29. 6. 2000 od 14 hodin v Chrudimi - přednáškový sál Muzea v 1. patře (za vchodem do Okresního Muzea).
19.3 - Ukládá kontaktovat město Třebechovice a nabídnout jim členství ve Sdružení - pan Macela. Úkol splněn.
19.4 - Ukládá sekretariátu prověřit možnost termínovaného vkladu a zvážit možné využití tohoto bankovního produktu. Zatím prověřena možnost termínovaného vkladu u Komerční banky, zbývá prověřit další peněžní ústavy. Po získání dalších informací jsou paní Jeníčková a pan Šorm zplnomocněni k uzavření této transakce.
19.7 - Schvaluje vstup města Chrast do Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy. Ukládá sekretariátu poslat přivítací dopis. Úkol splněn. Čeká se na zaslání členského příspěvku a na jmenování zástupce tohoto města v jednání se Sdružením.
Nová usnesení:
20.1 - Ukládá sekretariátu rozeslat dopis všem městům, která ještě nezaplatila členský příspěvek na rok 2000. Jedná se o města: Holice, Chotěboř, Nechanice, Opočno, Přelouč a Ráby
20.2 - Ukládá sekretariátu rozeslat všem členům pozvánky na Sněm, který se koná dne 29. 6. 2000 ve 14 hodin, v Chrudimi - přednáškový sál Muzea. (program Sněmu uveden na pozvánkách). Současně s pozvánkou zaslat i návrh rozpočtu na rok 2000.Pozvat na Sněm i město Třebechovice a starostu ze Svitav.
20.3 - Ukládá sekretariátu vyzvat členy Sdružení o zaslání propagačních materiálů na veletrh Visit Czech o svém městě či obci (nejlépe v anglickém jazyce) na adresu Sdružení - nejdéle však do 10. 6. 2000.
20.4 - Ukládá všem členům rozmyslet změny ve Stanovách sdružení (konkrétně členství jiných sdružení, konání Sněmu-1x ročně atd.)
20.5 - Stanovila termín příštího zasedání rady, které se bude konat dne 29. 6. 2000 ve 13 hodin v Chrudimi.
Zveřejněno 25.05.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm