Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE RADY

Schůze rady se konala dne 7. 9. 2000 v Informačním centru města Pardubic.
Přítomni: K. Jeníčková, J. Razskazov, S. Burešová, L. Šorm, H. Šnajberková, P. Moravcová
Omluveni: M. Chvojka, M. Macela, R. Štěrbová
Kontrola usnesení:
19.4 - Ukládá sekretariátu prověřit možnost termínovaného vkladu a zvážit možné využití tohoto bankovního produktu. Zatím prověřena možnost termínovaného vkladu u Komerční banky, zbývá prověřit další peněžní ústavy. Po získání dalších informací jsou paní Jeníčková a pan Šorm zplnomocněni k uzavření této transakce. Úkol trvá.
Nová ustanovení:
22.1 - Rada schválila účast na veletrhu Region Tour - Sdružení bude součástí stánku Pardubicka, účast za předpokladu stejných podmínek jako v roce 1999. Sdružení se bude prezentovat systémem turistických produktů Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu, Výletní mapou turistického regionu Východní Čechy pro rok 2001 a soutěží O nejhezčí pohlednici turistického regionu Východní Čechy.
22.2 - Ukládá sekretariátu obeslat dopisem a návratkou členy Sdružení a zjistit zájem o produkt Výletní mapa turistického regionu VČ na rok 2001. Každý člen obdrží zdarma 100 výtisků těchto map, další výtisky jim budou za výrobní cenu cca 10,-Kč/ks prodávány.
22.3 - Ukládá sekretariátu kontaktovat město Chrast a urgovat zaplacení členského příspěvku na tento rok.
22.4 - Rada schválila propagaci Sdružení na říjnovém veletrhu Tour Salon v Poznani (Polsko). Propagace bude součástí stánku města Pardubic a bude zajištěna propagačními materiály o Sdružení a o turistickém produktu Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu - sekretariát má za úkol vytvořit propagační leták tohoto produktu.
22.5 - Pan Šorm předvedl systém turistických produktů Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu v tištěné i internetové podobě. Rada tuto podobu schválila s tím, že odpovídá původnímu záměru i zadání. ČCCR vyjádřila pochybnosti, avšak dosud neposlala písemné stanovisko. Rada ukládá sekretariátu vytvořit propagační leták k tomuto projektu
-22.6 - Stanovila termín dalšího zasedání rady, které se bude konat dne 19. 10. 2000 od 15 hodin v zasedací místnosti Informačního centra města Pardubic.
Zveřejněno 07.09.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm