Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 24. SCHŮZE RADY

Schůze rady se konala dne 23.11. 2000 v Informačním centru města Pardubic.
Přítomni: Chvojka, Jeníčková, Štěrbová, Burešová, Šorm, Šnajberková, Moravcová
Omluveni: Macela, Razskazov
Kontrola hospodaření:
Rada projednala a schválila položkový přehled příjmů a výdajů sdružení a plnění jeho rozpočtu........... (datum posledního bankovního výpisu).
Kontrola usnesení:
19. 4 - Ukládá sekretariátu prověřit možnost termínovaného vkladu a zvážit možné využití tohoto bankovního produktu. Úkol splněn. Termínovaný vklad je zřízen u KB s výpovědní lhůtou 1 týden.
22.1 - Rada schválila účast na veletrhu Region Tour - Sdružení bude součástí stánku Pardubicka, účast za předpokladu stejných podmínek jako v roce 1999. Sdružení se bude prezentovat systémem turistických produktů Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu, Výletní mapou turistického regionu Východní Čechy pro rok 2001 a soutěží O nejhezčí pohlednici turistického regionu Východní Čechy. Úkol trvá. Na přípravě propagačních materiálů se pracuje.
22.2 - Ukládá sekretariátu obeslat dopisem a návratkou členy Sdružení a zjistit zájem o produkt Výletní mapa turistického regionu VČ na rok 2001. Každý člen obdrží zdarma 100 výtisků těchto map, další výtisky jim budou za výrobní cenu cca 10,-Kč/ks prodávány. K dnešnímu datu jsou některé objednávky stále nepotvrzeny.
22.3 - Ukládá sekretariátu kontaktovat město Chrast a urgovat zaplacení členského příspěvku na tento rok. Úkol splněn. Členský příspěvek již zaplacen.
23.1 - Rada přijímá za člena sdružení od 1.1.2001 svaz cestovního ruchu Branka (Náchod). Ukládá sekretariátu zaslat novému členovi přivítací dopis. Úkol splněn.
23.2 - Rada rozhodla o změně formátu Výletní mapy 2001 na A4 s logem ČEDOK a.s., který odebere 8.000 výtisků. Město Pardubice se zavázalo k odběru 5.000 ks. Celkový náklad bude 20.000 ks. L.Šorm zajistí, aby na mapě byla i lokalizace regionu v rámci ČR. Na přípravě tohoto turistického produktu se pracuje.
23.3 - Rada uložila L.Šormovi zjistit podmínky případné prezentace regionu Východní Čechy na veletrhu ITB v Berlíně a zájem i finanční možnosti dalších partnerů v regionu (Branka, Podzvičinsko, Orlice,...) na společném postupu.Úkol trvá.
23.5 - Rada pověřila L.Šorma zjištěním legislativních změn, které bude muset Sdružení učinit v souvislosti se změnou zákonů o obcích a rozpočtových pravidel. Úkol trvá.
23.6 - Rada schválila proplacení částky 50.000 Kč zpracovateli produktu "Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu", přičemž konečné vyúčtování produktu bude učiněno na základě definitivního stanoviska ČCCR. Grant byl schválen a proplacen.
Nová ustanovení:
24.1 - Rada ukládá sekretariátu kontaktovat obec Ráby a urgovat zaplacení členského příspěvku na rok 2000.
24.2 - Rada ukládá zaslat všem členům Sdružení dopis s Novoročním pozdravem a připojit číslo účtu, kam mají být zaplaceny členské příspěvky pro rok 2001.
24.3 - Rada schválila účast Sdružení na veletrhu Holiday Word v Praze, který se koná v únoru příštího roku.
24.4 - Rada stanovila termín dalšího jednání na 23. ledna 2001 ve 13 hodin v Informačním centru v Pardubicích.
Zveřejněno 23.11.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm