Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 25. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY

Schůze se konala dne 12. 12. 2000 v Informačním centru města Pardubic.
Přítomni: Jeníčková, Šorm, Macela, Razskazov, Chvojka, Štěrbová, Burešová, Šnajberková, Moravcová
Nová ustanovení:
25.1 - Rada bere na vědomí informaci p. Šorma o tom, že Česká centrála cestovního ruchu proplatila grant na projekt Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu.
25.2 - Rada schválila přijetí za člena Sdružení Podzvičinska. Ukládá sekretariátu zaslat přivítací dopis.
Zveřejněno 12.12.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm