Návrat na hlavní stranu

Zápis ze Sněmu 2000

Sněm Sdružení měst a obcí pro podporu cestovního ruchu regionu Východní Čechy se konal dne 29. 6. 2000 v Chrudimi v přednáškovém sále Muzea.
Přítomni: Nasavrky - p. Chvojka, Lázně Bohdaneč -pí. Jeníčková, Chrudim - p.Macela, Seč - pí. Štěrbová, Pardubice - pí. Šnajberková, Nechanice -p. Novák, Chlumec nad Cidlinou - p. Uchytil, Opočno - p. Koďousek, Heřmanův Městec - p. Petržílek, Svitavy - p. Grim, Třebechovice - p. Šulc, VCCCR - p. Šorm, sl. Moravcová
Omluveni zástupci měst: Přelouč, Ráby, Chrast, Chotěboř, Třemošnice, Holice
Sněm zahájila předsedkyně pí. Ing. Květoslava Jeníčková a přivítala všechny přítomné. Představila radu sdružení.
Všechny projednávané materiály dostali členové k dispozici písemně.
Nejprve členové sdružení schválili program sněmu. V programu byl zaměněn bod 1 - Zpráva činnosti za bod 2 - Volba pracovní komise.
 1. Volba pracovní komise:
 2. Návrhová a volební komise: p. Macela, p. Novák, Ověřovatel zápisu: p. Štěrbová, Zapisovatel: sl. Moravcová
 3. Zpráva o činnosti sdružení za rok 1999
 4. Zprávu, která vycházela ze schváleného plánu činnosti, přednesla paní Ing. Květoslava Jeníčková
  Po přečtení této zprávy proběhla diskuse, při které pan Luděk Šorm vyzval všechna přítomná města a obce ke spolupráci při propagaci Sdružení, o pomoc při získávání dalších členů do Sdružení a o přispění dalšími turistickými projekty.
  Při diskusi zazněl dotaz, proč město Hradec Králové není také členem Sdružení (členství několikrát nabízeno, z jejich strany zatím nebylo akceptováno). Dále byla připomenuta problematika cykloturistických map.
  p. Šnajberková - v roce 2000 se bude konat mezinárodní konference o cyklistické dopravě
  p. Šorm - nabídl možnost prezentace na internetových adresách: http://www.cyklostezka.cz, http://www.cyklostezky.cz apod.
  Turistický rezervační a prodejní systém TICKETS.CZ byl začleněn do internetové prezentace Sdružení.
 5. Roční účetní uzávěrka a zpráva revizní komise za rok 1999
 6. Paní Květoslava Jeníčková přečetla zprávu revizní komise k hospodaření sdružení za rok 1999. Pan Luděk Šorm doplnil informace k této zprávě.Všichni členové obdrželi zprávu revizní komise v tištěné podobě.
 7. Změna stanov
 8. Rada sdružení doporučuje Sněmu změnu stanov:
  Článek V. - Vznik a zánik členství nové znění - Do textu se vkládá nový bod č. 1
  Členem sdružení se mohou stát:
  Další body budou přečíslovány.
  Článek IX. - Sněm sdružení
  Ve druhém odstavci se mění první věta takto:
  "Sněm sdružení se schází 1x ročně a vždy, požádá-li o jeho svolání více než polovina členů sdružení nebo revizní komise, sněm může svolat také Rada sdružení."
 9. Program činnosti sdružení na období 2000 až 2001
 10. Návrh rozpočtu na rok 2000 - viz. příloha
 11. Různé a volná diskuse
Zveřejněno 29.06.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm