Návrat na hlavní stranu

Usnesení sněmu Sdružení 2000

Na sněmu Sdružení měst a obcí pro podporu cestovního ruchu regionu Východní Čechy konaného dne 29. 6. 2000 bylo odsouhlaseno toto usnesení.
 1. Sněm Sdružení bere na vědomí zprávu o činnosti sdružení za rok 1999
 2. Sněm Sdružení schvaluje roční účetní uzávěrku a bere na vědomí zprávu revizní komise k hospodaření sdružení za rok 1999
 3. Sněm Sdružení schvaluje následující změny stanov.
 4. Článek IX. - Sněm Sdružení - Ve druhém odsavci se mění první věta takto:
  Sněm Sdružení se schází 1x ročně a vždy, požádá-li o jeho svolání více než polovina členů sdružení nebo revizní komise. Sněm může svolat i rada Sdružení.
  Článek V. - Vznik a zánik členství - do textu se vkládá nový bod č. 1
  Členem Sdružení se mohou stát :
  Další body stanov budou přečíslovány.
 5. Sněm Sdružení schvaluje program činnosti sdružení na období 2000 až 2001
 6. Sněm Sdružení schvaluje rozpracovanou verzi projektu "Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu"
 7. Sněm Sdružení schvaluje roční paušální členský příspěvek pro právnické osoby, které jsou sdružením měst a obcí ve výši 5 000,-Kč. Pro města a obce zůstávají členské příspěvky stejné (1,-Kč na osobu trvale žijící v obci či městě k 31. 12. předešlého roku)
Zveřejněno 29.06.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm