Návrat na hlavní stranu

Sdružení již zastupuje 99 měst a obcí !

Dne 27.3.2001 se V Kulturním domě v Nechanicích konal sněm Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy pro podporu cestovního ruchu.
Sdružení bylo založeno v roce 1997 za účelem zajištění efektivní spolupráce měst a obcí, které mají společný zájem na rozvoji cestovního ruchu a turistiky v turistickém regionu Východní Čechy.
Sdružení se neustále rozrůstá - v současné době má členskou základnu 99 obcí a měst (333.621 obyvatel). Tyto obce a města vstoupily do Sdružení buď samostatně anebo prostřednictvím jiných sdružení měst a obcí, které se staly členy Sdružení Východní Čechy.
Sněmu se zúčastnili kromě členů Sdružení i čestní hosté - Ing. Ondřej Kudrnáč z Krajského úřadu v Pardubicích a Ing. Jiří Derner z Krajského úřadu v Hradci Králové.
Důležitými body programu sněmu bylo zhodnocení dosavadní činnosti Sdružení a vytyčení dalšího programu rozvoje cestovního ruchu. V průběhu loňského roku se mj. podařilo ve spolupráci s Východočeskou centrálou cestovního ruchu uvést do života prodejní a rezervační systém vstupenek a turistických produktů Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu. Sněm se usnesl, že hlavním cílem pro následující období je pomoci zorganizovat Marketingovou studii pro strategický rozvoj cestovního ruchu turistického regionu Východní Čechy.

Platnost obrázku vypršela.

Na závěr Sněmu si někteří účastníci s chutí prohlédli zámek Hrádek u Nechanic

Luděk Šorm

Zveřejněno 27.03.2001

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm