Návrat na hlavní stranu

Usnesení sněmu Sdružení ze dne 27. 3. 2001

Na sněmu Sdružení měst a obcí pro podporu cestovního ruchu regionu Východní Čechy konaného dne 27. 3. 2000 bylo odsouhlaseno toto usnesení.
 1. Sněm Sdružení schvaluje program jednání
 2. Sněm Sdružení volí :
 3. Sněm Sdružení bere na vědomí zprávu o činnosti rady a Sdružení za rok 2000.
 4. Sněm Sdružení schvaluje roční účetní uzávěrku a bere na vědomí zprávu revizní komise k hospodaření Sdružení za rok 2000.
 5. Sněm Sdružení schvaluje rozpočet Sdružení na rok 2001
 6. Sněm Sdružení schvaluje změnu stanov (změna počtu členů rady):
 7. Článek IX. - Orgány Sdružení a vymezení jejich působnosti
  Rada sdružení je výkonným orgánem Sdružení. Je sedmičlenná a je tvořená předsedou a dalšími členy.
 8. Sněm Sdružení volí členem rady :
 9. Sněm bere na vědomí rezignaci pí. Ing. Jeníčkové na funkci předsedkyně Sdružení a volí předsedu Sdružení p. Macelu zástupce Chrudimi.
 10. Sněm Sdružení schvaluje program činnosti Sdružení na období 2001 až 2002.
 11. Sněm Sdružení ukládá: Předsedovi a radě Sdružení vyvolat jednání s představiteli Pardubického a Hradeckého kraje k projednání Marketingové studie a rozvoje další spolupráce mezi sdruženími a kraji a vymezení turistického regionu Východní Čechy.
Zveřejněno 27.03.2001

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm