Návrat na hlavní stranu

Turistická nabídka Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu

Deníky Bohemia: První setkání regionálních koordinátorů cestovního ruchu z celé České republiky. Další semináře se uskuteční podle potřeby.
Včera v Pardubicích skončil dvoudenní seminář, jenž pro regionální koordinátory z celé republiky uspořádala Východočeská centrála cestovního ruchu.
"Bylo to první pracovní setkání tohoto druhu s cílem vytvořit základní linii společné činnosti v roce 2000," řekl pro náš deník vedoucí sekce regionální politiky Petr Kratochvíl z České centrály cestovního ruchu. "Jsem rád, že hned dva projekty z východních Čech získaly grant této centrály. Jde o informační systém ze sdružení Orlice a turistickou nabídku nazvanou Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu," uvedl ředitel Východočeské centrály cestovního ruchu se sídlem v Pardubicích Luděk Šorm.
Již v příštím roce budou moci turisté zavítat do všech hřebčínů ve východních Čechách a při této příležitosti zhlédnout i další zajímavosti dané lokality. Podle Vlasty Kratochvílové z Okresního úřadu v Hradci Králové se vedoucí oddělení regionálního rozvoje z jednotlivých okresů též pravidelně scházejí ke společnému postupu při vydávání propagačních materiálů i k prezentaci v zahraničí. Na obdobných setkáních podle potřeby, zpravidla třikrát až čtyřikrát do roka, se včera dohodli i účastníci prvního setkání regionálních koordinátorů cestovního ruchu z celé České republiky.

Jiřina Mikešová

Zveřejněno 17.12.1999

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm