Návrat na hlavní stranu

Vzniká regionální katalog nemovitostí pro investory v cestovním ruchu

Jednou z významných aktivit zpracovaných v "Programu rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Východní Čechy" je podpora procesu investování do stávajících i nových objektů turistické infrastruktury. Současným problémem regionu je nejen nedostatek finančních prostředků a nízká ochota bank tyto finanční prostředky poskytovat, ale také absence společné marketingově zpracované nabídky objektů a ploch vhodných pro využití v rámci rekreace, turistických služeb a infrastruktury.
Hlavním cílem projektu "reality" je hledání investic do nevyužitých ploch a objektů v obcích a městech. Základním prostředkem, který bude investorům k dispozici, je databáze volných ploch
a objektů vytvořená z nabídek obcí, institucí, firem a dalších organizací v turistickém regionu Východní Čechy. Všechny nabídky nemovitostí budou nedílnou součástí výstupů Programu rozvoje CR regionu. Již nyní je také připravováno vybudování internetového serveru s databází nabídky volných objektů a ploch pro investory.
Prvním krokem pro vytvoření katalogu je samozřejmě soustředění co nejširší nabídky (volných) nevyužitých nemovitostí z jednotlivých obcí regionu. Pro tento účel byl vytvořen speciální "Formulář pro zájemce o umístění nabídky", který je právě v těchto dnech rozesílán starostům obcí a měst celého turistického regionu Východní Čechy. Vytvoření základního katalogu pro investory je připraveno na letošní podzim. Ve stejné době by měla být spuštěna nabídka na internetovém serveru www.vychodni.cechy.cz. Na tomto serveru také zájemci získají již dnes příslušné formuláře a informace.
Garantem zpracování Programu rozvoje je Sdružení měst a obcí Východní Čechy, jeho hlavními partnery jsou Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a Česká centrála cestovního ruchu.
Veškeré informace o Programu rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Východní Čechy jsou aktuálně k dispozici na internetové adrese www.vychodni.cechy.cz. Umístění do katalogu realit na www.vychodni.cechy.cz je pro rok 2003 zdarma.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 2 názory)

31.05.2005 v 12:14Robert Cheruiyot

Hi, I must say your website is quite something to write home about it, keep up with the good work. Hey, I was wondering if it has ever occurred to you that Kenya could be another destination for your clients, we have a lot to showcase in diversity as a country, in your free time log on www.pioneersafari.com for just a peek of what you and your clients could indulge in for a memorable holiday.
Please I would appreciate your reply on the above.
Good luck and May success attendeth your way!

Regards,
Robert Cheruiyot

Pioneer Travels Ltd
P.O. Box 47325-00100,
Nairobi
Tel:254-20-3752810
Fax: 254-20-3752972
www.pioneersafari.com


08.02.2004 v 16:18( Urgent ) We are coming to Prague

Dear Madam, Sir,

I'm Mr. Amr Sharra the managing director of Sharra tours-Egypt. I will be in Prague from the 19th of Feb till the 22 of Feb. I would like to contact you and hopefully meet you if possible regarding opening a new business between our 2 companies.

Thanks
Yours
Amr
8/2/04
web: www.sharratours.com
Email: travel@sharratours.com
Phones:
0020 2 3460471
0020 2 3460472
Fax: 0020 2 3454493


SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 06.08.2003 v 14:57 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm