Návrat na hlavní stranu

Rada Sdružení jednala

V sídle sekretariátu Sdružení (Východočeská centrála cestovního ruchu a Informační centrum města Pardubic na tř. Míru 60)se uskutečnilo již 29.jednání rady Sdružení Východní Čechy.
Zástupci organizace, jež se zabývá rozvojem cestovního ruchu na území turistického regionu Východní Čechy, nejprve podrobně analyzovali průběh a výsledky nedávného sněmu Sdružení. Za velmi pozitivní považují navázání kontaktu s krajskými úřady v Hradci Králové a v Pardubicích, které Sdružení akceptují jako významného partnera pro oblast cestovního ruchu. Dokázalo to i nedávné jednání, kde zástupci obou krajských úřadů a Sdružení vyjádřili společný zájem řešit rozvoj cestovního ruchu na území turistického regionu Východní Čechy společnými silami.
Hlavním bodem programu rady Sdružení bylo projednání návrhu 1.pracovní verze zadávacích podmínek Programu rozvoje cestovního ruchu na území turistického regionu Východní Čechy. Cílem je zpracování velmi podrobné analýzy turistických možností regionu s návrhem mnoha zcela konkrétních kroků a systémově provázaných opatření. Aby turistický region Východní Čechy patřil k nejnavštěvovanějším regionům republiky a aby tato aktivita přinesla co největší efekt pro mikroregiony, obce a provozovatele služeb na tomto území.

šm

Zveřejněno 22.05.2001

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm